03.01.2018 г.

549841

Boux Avenue discount code Miss Selfridge coupons House of Fraser discounts Myvitamins Discountscheap inkjet paper cheap inkjet photo paper wholesale ... още

03.01.2018 г.

5418912

JD Sports promotion code Boux Avenue coupon code Miss Selfridge student discount MandMDirect Vouchers wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper inkjet ... още

03.01.2018 г.

Swiss Replica Watches

Hotter Shoes voucher codes The White Company sale House of Fraser promo code Mesh Discount CodesBoots coupon code and vouchers – 30% Off appleyard ... още

Неотменна част от "Комплекс Кредо" е Центъра за Професионално Обучение.

"Комплекс Кредо" ЕООД е създадена през 2008 г. със седалище с. Трудовец. С основаването на фирмата стартира процедура за създаване и лицензиране на Център за професионално обучение, който на 10.12.2008 г. получава Лицензия
№ 200812678 / 10.12.2008 г. от Министерски съвет, даваща право да се извършват обучения и курсове за професионална квалификация по програми утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение по деветнадесет професии. Организират се курсове за допълнитена квалификация, преквалификация и семинари. В центъра се провеждат обучения по чужди езици и професионално обучение по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси".

Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес и професионално обучение и е готова бързо да отговори на съвременните образователни нужди и на специфичните професионални изисквания. Курсистите придобиват своята професионална квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.

Центърът разполага с отлична материална база оборудвана с модерни технически средства. Предлагат се учебни зали с 30 и 60 места, зала за компютърно обучение оборудвана с 10 работни места. Специализирани лаборатории за обучение на кадри с професионална насоченост "Газови инсталации и климатизация" обурудвана с  модерна техника с любезното съдействие на "Топлик" OОД една от най-големите и утвърдили се на пазара фирми в областа.

Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com