Центъра за професионално обучение към комплекс "Кредо" работи в следните основни направления:

  • Обучение за начална и допълнителна професионална квалификация на заети лица по заявка на работодател с откъсване или не от работния процес.
  • Квалификационно обучение на заети и безработни лица.
  • Обучения за част или степен на професионална квалификация.
  • Обучения по Оперативни програми към Европейски съюз.
  • Строго профилирани обучения в различни области.
  • Професионално обучение на физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална кариера по индивидуален или групов план.
Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com