Центъра за професионално обучение участва в няколко проекта най-вече свързани с Оперативните програми към Европейския съюз. Проекти, в които ЦПО към комплекс "Кредо" има участие са:

  • Провеждане на квалификационно обучение и обучение по ключови компетенции на част от служителите на ф-ма "Топлик" OOД по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013" през 2009 год.

  • Квалификационно обучение на заети лица към оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013" – по схема "Аз Мога" през 2010 год.

Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com