ЦПО към комплекс "Кредо" извършва следните услуги:

  • Професионално обучение, квалификация и преквалификация.
  • Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател.
  • Семинари по актуални теми.
  • Консултации.
  • Провеждане на курс за "Машинисти на котли с високо налягане" с придобиване на Свидетелство за правоспособност.
  • Провеждане на курс с придобиване на "Свидетелство за преминаване на обучение по устройство и безопасна експлоатация на газови инсталации и съоръжения".
  • Провеждане на курс за придобиване на квалификационна група по безопасност при работа по електрически уредби и мрежи.
  • Провеждане на курс по заваряване.
Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com