При успешно завършване на квалификационен курс Вие ще получите:

  • Свидетелство за професионална квалификация (по образец на НАПОО) за I, II, и III степен на професионална квалификация.
  • Удостоверение за професионално обучение (по образец на НАПОО) за обучение по част от професия, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.

Издадените документи са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа.

Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com