Неотменна част от "Комплекс Кредо" е Центъра за Професионално Обучение.

"Комплекс Кредо" ЕООД е създадена през 2008 г. със седалище с. Трудовец. С основаването на фирмата стартира процедура за създаване и лицензиране на Център за професионално обучение, който на 10.12.2008 г. получава Лицензия
№ 200812678 / 10.12.2008 г. от Министерски съвет, даваща право да се извършват обучения и курсове за професионална квалификация по програми утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение по деветнадесет професии. Организират се курсове за допълнитена квалификация, преквалификация и семинари. В центъра се провеждат обучения по чужди езици и професионално обучение по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси".

Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес и професионално обучение и е готова бързо да отговори на съвременните образователни нужди и на специфичните професионални изисквания. Курсистите придобиват своята професионална квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.

Центърът разполага с отлична материална база оборудвана с модерни технически средства. Предлагат се учебни зали с 30 и 60 места, зала за компютърно обучение оборудвана с 10 работни места. Специализирани лаборатории за обучение на кадри с професионална насоченост "Газови инсталации и климатизация" обурудвана с  модерна техника с любезното съдействие на "Топлик" OОД една от най-големите и утвърдили се на пазара фирми в областа.

Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com