Комплекс "Кредо" и Центъра за професионално обучение разполагат със собствена материална база за провеждане на своите мероприятия и обучения. В сградата са разположени учебни зали за провеждане на теоретични занятия оборудвани с преподавателски бели дъски, флип чарт и възможност за презентиране на учебния материал посредством компютър и дисплей, усигурен достъп до интернет. Учебната база се състои от 5 зали за обучения, компютърна зала и учебни лаборатории.

Всички зали са с централна климатизация и шумоизолираща настилка, което допринася за уюта по време на обученията.

Лаборатории

Практическите обучения, свързани с техническите специалности се провеждат в специализирани лаборатории, които са оборудвани с модерни технически средства. Нагледно са показани механизмите и процесите на работа на техническите съоръжения, което допринася за ефективността на обучението.

Лаборатория Енергия
В лабораторията са разположени работни маси, столове, преподавателско място. Има разположени различни нагледни материали, газови котли Unical, горелки Baltur и др. даващи възможност за проследяване на целия работния процес. В лаборатория за отопление могат да се провеждат дейности по:

  • обучение за пуск, настройка и ремонт на едноконтурни и двуконтурни битови газови котли с мощности 18-35kW;
  • обучение за пуск, настройка и ремонт на кондензационни газови котли с мощности до 300kW;
  • обучение за пуск, настройка и ремонт на газови, нафтови, газо-нафтови горелки. Експлоатационно обслужване на едностепенни, двустепенни и модулиращи газови горелки;
  • демонстрациа на технологични схеми на свързване на котли към отоплителни инсталации; каскадно функциониране на газови котли; схеми на подгряване на битова гореща вода чрез пластинчати топлообменици и водоводни бойлери;
  • газови инсталации, функциониране и настройка на газови регулатори, предпазни клапани и отсекатели;
  • технологично изпитване и замерване на работни параметри на отоплителни газови котли.

Лаборатория Гео
Лабораторията предоставя възможност за проследяване на процеса на работа в реални работни условия. Показани са в работещ режим различни видове помпи, конвектори и др. В лаборатория за климатична техника могат да се провеждат обучения :

  • демонстрация на принципни схеми и работа на хладилни системи;
  • демонстрация на работа и функциониране на водоохлаждащи агрегати;
  • функциониране и настройка на циркулационни помпи.

Лаборатория Аква
Лабораторията се използва както за изложбена зала на продуктите на Roca, така и за онагледяване на рабтният процес на оборудването в нея. В процес на оборудване е и лабораторията за санитарни съоражения, в която ще се обучават специалисти за сервиз на душ панели, хидромасажни вани, тоалетни казанчета, батерии и др.

Комплекс КРЕДО
с. Трудовец
общ. Ботевград, обл. София
ул. Цар Симеон 6
тел./факс (0723) 93379
email: info@centrecredo.com